Izdvojene novosti
20/11/2019

Psihosocijalni rizici i sjedenje: često prijavljivani čimbenici rizika u istraživanju ESENER

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Poduzeća i dalje često izvještavaju da su rad s napornim ljudima, opetovani pokreti ruku i dlanova te podizanje i pomicanje ljudi ili teških tereta faktori rizika za zdravlje radnika širom Europe. To proizlazi iz prvih rezultata trećeg europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-3).

Rezultati za 2019. temelje se na razgovorima provedenima u više od 45 000 poduzeća svih veličina i područja djelatnosti u 33 europske zemlje.

Dodatna pitanja uključena u istraživanje za 2019. ukazuju na nove perspektive novonastajućih rizika za sigurnost i zdravlje na radu kao što su, primjerice, utjecaj digitalizacije te važnost dugotrajnog sjedenja koje je, kako pokazuje ESENER-3, postalo treći najčešći čimbenik rizika prema izvještavanju europskih poduzeća.

Usporedba s rezultatima istraživanja ESENER-2 iz 2014. razvrstava trendove prema zemljama i na razini EU-a, ne samo u pogledu čimbenika rizika već i prema načinu upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu te povezanim pokretačima i ograničenjima. Na primjer, sudjelovanje radnika u upravljanju psihosocijalnim rizicima smanjilo se u nizu zemalja usprkos participativnom pristupu koji je prepoznat kao važan čimbenik u upravljanju tim, sve učestalijim, rizicima. S druge je strane ohrabrujuće da se udio subjekata koji provode procjenu rizika povećao u nekim zemljama.

Ovaj jedinstven izvor podataka izuzetno je važan alat, čiji je cilj pružiti informacije o razvoju nove politike te pomoći da se sigurnošću i zdravljem na radu učinkovitije upravlja na radnim mjestima. Sve publikacije i potpuno novi alat za vizualizaciju podataka i rezultata istraživanja bit će dostupni od 2020.

Saznajte više o prvim rezultatima istraživanja ESENER-3

Posjetite odjeljak naše mrežne stranice o istraživanju ESENER