Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Čimbenici psihosocijalnih rizika i poremećaji mišićno-koštanog sustava: što možemo naučiti o utjecaju digitalnih tehnologija, sprječavanju poremećaja i povratku na posao?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

U nizu dokumenata za raspravu i članaka razmatra se učinak koji čimbenici psihosocijalnih rizika (npr. prekomjerno radno opterećenje) mogu imati na nastanak poremećaja mišićno-koštanog sustava.

Među njima je i publikacija u kojoj se razmatra učinak digitalizacije na izloženost radnika čimbenicima fizičkih rizika (kao što su repetitivne radnje) za nastanak poremećaja mišićno-koštanog sustava povezanih s radom.

U publikacijama se raspravlja i o zajedničkom sprječavanju psihosocijalnih rizika i poremećaja mišićno-koštanog sustava, te se predstavljaju dobre prakse za održiv povratak na posao.

Iscrpnije informacije dostupne su na:

Povratak na posao nakon bolovanja zbog poremećaja mišićno-koštanog sustava u kontekstu psihosocijalnih rizika na radu

Čimbenici psihosocijalnih rizika na radu s obzirom na pojavu i sprječavanje poremećaja mišićno-koštanog sustava (u kontekstu novih oblika rada i digitalizacije)

Čimbenici psihosocijalnih rizika za pojavu poremećaja mišićno-koštanog sustava – pristupi sprječavanju