Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Zaštita onih koji štite nas: briga o radnicima u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi je prioritet

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Objavljen je novi tematski mrežni odjeljak o sektoru zdravstvene i socijalne skrbi i sigurnosti i zdravlju na radu.

U njimu se daje uvod u istraživanje koje je u tijeku o tome kako postići sigurna i zdrava radna mjesta za stručnjake u tom sektoru.

U odjeljku će se iznijeti ključni zaključci istraživačkog projekta EU-OSHA-e o „Zdravstvenoj i socijalnoj skrbi i sigurnosti i zdravlju na radu”. Redovito će se ažurirati i dodavat će se novi materijali i publikacije.

Omogućimo dobru brigu o radnicima u ovom ključnom sektoru – pogledajte o čemu je riječ.