Izdvojene novosti
01/07/2019

Finska preuzima predsjedanje Vijećem EU-a

Od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. Vijećem EU-a predsjeda Finska. U bliskoj suradnji s Rumunjskom i Hrvatskom, drugim članicama trenutačne predsjedavajuće trojke, njezini su ciljevi posvetiti se konkurentnoj i socijalno uključivoj Europskoj uniji, promicati djelovanje u pogledu klimatskih promjena i zaštititi sigurnost svojih građana.

Finsko predsjedništvo podržava EU-ov Plan djelovanja za karcinogene tvari te u studenome namjerava održati konferenciju o prevenciji raka povezanog s radom.

Više saznajte na našoj internetskoj stranici posvećenoj toj temi

Posjetite internetske stranice finskog predsjedništva EU-a

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeća i kako funkcionira?”