Izdvojene novosti
07/08/2019

Rizici za sigurnost i zdravlje na radu i kako ih spriječiti 25 godina jačanja svijesti

Jačanje svijesti o rizicima kojima su izloženi radnici i način njihova sprječavanja najvažniji su dio misije agencije EU-OSHA. Tijekom proteklih 25 godina Agencija i njezini partneri komunicirali su s ciljnom publikom u okviru kampanja za zdrava radna mjesta, europskog tjedna za sigurnost i zdravlje na radu i mnogih drugih aktivnosti jačanja svijesti.

Uključivanje ciljne publike od odlučujuće je važnosti za ta nastojanja i za promicanje sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima diljem Europe. Napo – zabavni zagovornik sigurnosti i zdravlja na radu – čini upravo to u nizu nijemih filmova koji šalju ozbiljne poruke na humorističan način.

Pročitajte naš novi članak i saznajte više o aktivnostima jačanja svijesti koje provodi EU-OSHA

Saznajte više o našim kampanjama za zdrava radna mjesta koje su u tijeku

Predstavljamo vam Napa i konzorcij organizacija za sigurnost i zdravlje na radu koje su tvorci filmova o njemu