You are here

Izdvojene novosti
29/06/2018

Alat za rad u uredima OiRA uvršten je u talijansko nacionalno zakonodavstvo.

U okviru aktivnosti Online interaktivne procjene rizika (OiRA) koju provodi EU-OSHA, talijansko Ministarstvo rada i socijalne politike nedavno je integriralo alat za rad u uredima OiRA u nacionalno zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu (članci 17. i 28. Zakonodavne uredbe od 9. travnja 2008., br. 81). Cilj je podržati poslodavce, posebno one u mikro i malim poduzećima, u provedbi procjene rizika i izradi zakonom propisane dokumentacije.

Talijanski alat za rad u uredima OiRA razvila je nacionalna tročlana radna skupina, koju je osnovalo talijansko Ministarstvo i kojom predsjeda INAIL. Prije njegove provedbe alat je 3. svibnja 2018. odobrio Stalni savjetodavni odbor za zdravlje i sigurnost na radu.

Talijanska inicijativa, kojom primjena OiRA-e za procjenu rizika na mjestima rada u uredima postaje obvezna, vrlo je važno priznanje za OiRA-u općenito i dobar primjer kako alat može poduprijeti inspekcije rada da dopru do poduzeća.

Istražite talijanski alat za rad u uredima OiRA

Više informacija (na talijanskom jeziku)