You are here

Izdvojene novosti
29/03/2018

OiRA pomaže u upravljanju rizicima za sigurnost i zdravlje u sektorima cestovnog prometa i ugostiteljstva u Francuskoj

Nova studija slučaja OiRA-e (internetskog alata za interaktivnu procjenu rizika) ističe da su partnerstvo, jasna komunikacija i poticaji ključni čimbenici za uspješan razvoj i implementaciju alata u francuskim sektorima cestovnog prometa i ugostiteljstva.

Alati OiRA u Francuskoj su razvijeni za sektore s velikim brojem nesreća i bolesti na radnom mjestu te su usmjereni na mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi). Obuhvaćaju industrije cestovnog prometa i ugostiteljstva u kojima prevladavaju MSP-ovi.

Gotovo trećina svih MSP-ova u sektoru prometa već je ocijenila rizike za sigurnost i zdravlje primjenom alata OiRA. Očekuje se da će sve veći broj malih poduzeća imati koristi od alata OiRA.

Saznajte više o čimbenicima uspjeha francuskog pristupa

Istražite alate OiRA u Francuskoj

Partner OiRA-e u Francuskoj (na francuskom)

Proširite vijesti i podijelite naše alate koristeći oznaku hashtag #OiRAtools