Izdvojene novosti
26/02/2020

OiRA — međunarodni proizvođač automobila primjenjuje razne mogućnosti alata za procjenu rizika na radnom mjestu

© EU-OSHA / Filip De Smet

Naša nova studija slučaja pokazuje kako je međunarodni proizvođač automobila svojim potrebama prilagodio platformu EU-OSHA-inog besplatnog internetskog alata za interaktivnu procjenu rizika (OiRA). Rezultat? Vrlo individualizirano, isplativo rješenje za procjenu rizika za sigurnost i zdravlje na radu u cijelom poduzeću.

Tim se pristupom osigurava uključenost radnika i globalna primjena alata koji se može prenijeti u svako veliko poduzeće koje želi unaprijediti i standardizirati upravljanje rizicima.

Za više informacija pročitajte studiju slučaja

Saznajte više o projektu OiRA