Izdvojene novosti

Back to highlights

Novi zakonodavni prijedlog za zaštitu europskih radnika od azbesta

Image

© European Parliament EMPL Committee

Europska je komisija 28. rujna 2022. izdala Komunikaciju i zakonodavni prijedlog o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti azbestu na radnom mjestu, kojim se mijenja Direktiva 2009/148/EZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu. Cilj mu je ažurirati postojeću obvezujuću najvišu dopuštenu izloženost azbestu na radnom mjestu, uzimajući u obzir najnovija znanstvena saznanja i tehnički napredak.

Azbest je vrlo opasan kancerogen agens i usprkos njegovoj zabrani u EU-u od 2005. i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju i radnicima, pogotovo u sektorima građevinarstva, održavanja i gospodarenja otpadom. Za rješavanje tog opasnog naslijeđa potreban je integrirani pristup u nekoliko područja politike, uključujući i sigurnost i zdravlje na radu.

Komisija i EU-OSHA pozivaju partnere u svojoj mreži i druge subjekte na sudjelovanje u inicijativama usmjerenima na budućnost bez azbesta i zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu radnika potencijalno izloženih azbestu. 

Pročitajte priopćenje za medije Europske komisije i pregledajte resurse.

Praktični alati i smjernice EU-OSHA-e o opasnim tvarima sadrže više od 70 resursa o azbestu te sigurnosti i zdravlju na radu.

U članku na stranici OSHwiki objašnjena je povijest azbesta i njegov utjecaj na zdravlje.