Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Otkrijte nove pokazatelje i funkcije alata OSH Barometar

Image

Nikad nije bilo lakše služiti se alatom OSH Barometar za vizualizaciju podataka kako bi se dobile informacije o stanju sigurnosti i zdravlja na radu u Europi. Glavni pokazatelji sigurnosti i zdravlja na radu sada su podijeljeni i grupirani s obzirom na „Nesreće, bolesti i dobrobit” te „Radne uvjete i prevenciju”. Novi pokazatelj bolesti povezanih s radom pruža najnovije međunarodne procjene učinka rada na glavne skupine bolesti za države EU-27. Novo izdanje alata sada pruža i informacije o propisima i međunarodnim organizacijama te programima koji se bave sigurnošću i zdravljem na radu.

Konačno, nacionalni podatci mogu se usporediti s podatcima za jednu ili dvije druge države kao i s podatcima za prethodne godine. Korisnici mogu i izrađivati grafičke prikaze i preuzimati izvješća o svim podatcima po državi.

Pristupite alatu OSH Barometar za vizualizaciju podataka