Izdvojene novosti

Back to highlights

Novi dokumenti za raspravu o budućnosti rada: kibersigurnost i zapošljavanje

Image

Uključivanjem sigurnosti i zdravlja na radu u nove korporativne trendove, primjerice u kibersigurnost i e-zapošljavanje, pokazuju se njihove koristi za poduzeća i radnike.

Troškovi globalne kibersigurnosti dosegnut će 10,5 bilijuna američkih dolara do 2025. Iako je krađa važnih podataka najočitiji razlog za zabrinutost, kibernapadi mogu ugroziti i zaposlenike. Rizici uključuju i hakere koji zlonamjerno preuzimaju kontrolu nad proizvodnim procesima ili su usmjereni na industrijske robote i autonomna vozila. Kada procjenjuju svoju izloženost kiberprijetnjama, poduzeća trebaju u jednakoj mjeri razmotriti rizike u nastajanju za zdravlje i sigurnost radnika.

Istodobno, digitalizacija mijenja budućnost sektora zapošljavanja, načina na koji pronalazimo poslove kao i očekivanja u odnosu na zaposlenike i poslodavce. Nedavna događanja povezana sa zaštitom radnika od bolesti COVID-19 istaknula su važnost politika sigurnosti i zdravlja na radu u privlačenju novih zaposlenika.

Ovdje pročitajte dokumente za raspravu Uključivanje sigurnosti i zdravlja na radu u procjenu kiberrizika i Sigurnost i zdravlje na radu kao ključni čimbenik za privlačenje novog osoblja

Pogledajte sažetak mrežnog seminara središnjica Budućnost rada

Doznajte više u našem tematskom odjeljku IKT i digitalizacija

Share this on: