Izdvojene novosti
17/01/2019

U novim izvješćima za pojedine zemlje ispituju se pristupi sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima diljem EU-a

U EU-OSHA-inim najnovijim izvješćima za pojedine zemlje razmatraju se mjere sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima iz različitih gospodarskih sektora, u devet država članica EU-a: Belgiji, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Rumunjskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

U jednom skupu izvješća za pojedine zemlje razmatraju se iskustva u području sigurnosti i zdravlja na radu iz perspektive radnika i vlasnika ili rukovoditelja, pri čemu se otkrivaju prevladavajući stavovi i motivacije u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. U drugom skupu izvješća daje se pregled načina na koji posrednici, tijela i institucije u području sigurnosti i zdravlja na radu mogu podržavati sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima te se ispituje što je učinkovito, a što nije u različitim nacionalnim i društveno-gospodarskim kontekstima.

U popratnim prezentacijama u PowerPointu prikazan je EU-OSHA-in širi projekt za mikropoduzeća i mala poduzeća te načini na koji rezultati mogu doprinijeti razvoju učinkovitih politika i strategija u području sigurnosti i zdravlja na radu za mikropoduzeća i mala poduzeća koja su najranjivija poduzeća u Europi.

Pogledajte rezultate projekta i izvješća za pojedine zemlje:

Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: procjena iz perspektive radnog mjesta

Od politike do prakse: politike, strategije, programi i djelovanja kojima se promiču sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima

U prezentacijama potražite sažetak projekta za mikropoduzeća i mala poduzeća za stručnjake u području sigurnosti i zdravlja na radu i za one koji nisu stručnjaci u tom području

Saznajte više o sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima

Fotografiju objavio Shridhar Gupta na internetskoj stranici Unsplash