Izdvojene novosti
07/07/2020

Poremećaji mišićno-koštanog sustava: Materijali za grupne rasprave na radnom mjestu

souce: napofilm.net

Na raspolaganju su dva kompleta materijala na mnogim jezicima koji se mogu kombinirano koristiti, a služe za rješavanje problema poremećaja mišićno-koštanog sustava na radnom mjestu.

Teme za razgovor o poremećajima mišićno-koštanog sustava mogu potaknuti grupne rasprave na radnom mjestu ili tijekom osposobljavanja. Alat se sastoji od praktičnih smjernica za poticanje učinkovite komunikacije među radnicima i njihovim nadređenima o zdravstvenom problemu povezanom s mišićno-koštanim sustavom.

Alat naziva „Razumijevanje poremećaja mišićno-koštanog sustava” sastoji se od desetaka filmova o Napu s ciljem podizanja svijesti o temama poput lošeg položaja tijela, repetitivni rad, ranog otkrivanja poremećaja mišićno-koštanog sustava, rukovanja s teretom i mnogim drugima. Alat sadržava „smjernice za potporu” i „aktivnosti rasprave” te je prikladan za programe strukovnog osposobljavanja.

Preuzmite „Teme za razgovor o mišićno-koštanim poremećajima na radnom mjestu”

Upoznajte Napa i istražite internetsku stranicu Napo na radnom mjestu: Razumijevanje poremećaja mišićno-koštanog sustava