Izdvojene novosti
06/05/2019

Mikropoduzeća i mala poduzeća zauzimaju vodeće mjesto među brojnim korisnicima usluga EU-OSHA-e

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Mikropoduzeća i mala poduzeća čine ogromnu većinu poduzeća u Europi i zapošljavaju otprilike polovicu radne snage. Međutim, radnici koji u njima rade naročito su podložni nezgodama na radu i zdravstvenim tegobama povezanima s radom.

EU-OSHA je, uz pomoć svojih partnera, pomogla stotinama tisuća mikropoduzeća i malih poduzeća kao i mnogim drugim korisnicima provodeći aktivnosti jačanja svijesti i pružajući praktične resurse. Agencija nastavlja tražiti inovativne načine kako bi doprla do svojih najvažnijih ciljnih skupina.

Pročitajte naš novi članak o svima koji ostvaruju koristi od djelovanja EU-OSHA-e

Saznajte više o izazovima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima