Izdvojene novosti
23/06/2020

Upravljanje poremećajima mišićno-koštanog sustava u sektoru zdravstvene skrbi

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fizički zahtjevan rad kao što je rad s pacijentima značajan je čimbenik rizika za poremećaje mišićno-koštanog sustava koji su razlog raširene zabrinutosti među zdravstvenim radnicima, pri čemu su najčešće prijavljivani problemi bol u leđima i bol u gornjim udovima. Kako možemo riješiti problem poremećaja mišićno-koštanog sustava u ovom sektoru?

Naš dokument za raspravu nudi pregled poremećaja mišićno-koštanog sustava na radnim mjestima u ustanovama zdravstvene skrbi, analizira čimbenike rizika te se u njemu raspravlja o djelotvornim intervencijama za upravljanje poremećajima mišićno-koštanog sustava te njihovo sprječavanje i smanjivanje.

Preuzmite dokument za raspravu

Pročitajte druge publikacije na tu temu i posjetite naše internetske stranice posvećene poremećajima mišićno-koštanog sustava na radu