You are here

Izdvojene novosti
09/08/2018

Zajednička analiza sigurnosti i zdravlja na radu koja obuhvaća tri velika istraživanja dostupna je na nekoliko jezika EU-a

Najvažniji zaključci zajedničke analize koja obuhvaća drugo Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju ESENER-2, koje je provela EU-OSHA, istraživanje o radnoj snazi LFS iz 2013. i ad-hoc modul o nezgodama na radu i ostalim zdravstvenim problemima povezanima s radom, koje je proveo Eurostat, te Šesto europsko istraživanje o radnim uvjetima EWCS, koje je proveo Eurofound, sada su dostupni na nekoliko jezika EU-a.

Kako bi se omogućio sveobuhvatan pregled stanja u području sigurnosti i zdravlja na radu u Europi, u istraživanju su objedinjena stajališta nadležnih tijela o upravljanju rizicima i svijesti o rizicima, s jedne strane, te, s druge strane, stajališta radnika u pogledu izloženosti rizicima i rezultatima mjera za sigurnost i zdravlje na radu.

Pronađite dostupne jezične verzije izvršnog sažetka dokumenta Zdravstveni i sigurnosni rizici na radnom mjestu: zajednička analiza triju velikih istraživanja.