Izdvojene novosti

Back to highlights

Međunarodni dan žena: Poduzeća mogu pomoći u otkrivanju i potpori žrtvama nasilja u obitelji

Image

© Jose - stock.adobe.com

I ove godine 8. ožujka EU-OSHA potvrđuje svoje zalaganje za prava žena i djevojčica na život i rad bez nasilja na internetu i izvan njega.

Podržavamo poziv organizacije UN Women na borbu protiv nasilja nad ženama u digitalnom okruženju. Od ključne je važnosti primjena inovacija i tehnologije na način kojim se jača svijest žena o njihovim pravima.

Koristimo ovu prigodu i najavljujemo početak rada na dokumentu za raspravu o posljedicama nasilja u obitelji koje se osjećaju na radnom mjestu. Zlostavljanje utječe na zdravlje, dobrobit i produktivnost žrtava. Ono često uzrokuje poremećaje u karijeri tih osoba, a može utjecati i na njihove kolege i poslodavce.

U našoj publikaciji predstavljeni su okviri politike na razini EU-a i na nacionalnoj razini te izneseni konkretni prijedlozi mjera na radnom mjestu za otkrivanje žena izloženih riziku i pružanje podrške žrtvama nasilja.

Više informacija o sigurnosti i zdravlju žena na radnom mjestu možete pronaći u našem tematskom odjeljku i našim člancima na platformi OSHWiki.