Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Međunarodni dan žena 2024.: ulaganje u žene na radnom mjestu

Image

© bnein - stock.adobe.com

U povodu Međunarodnog dana žena 2024. EU-OSHA je objavila novi dokument za raspravu u kojem se istražuju rodne dimenzije rada na daljinu i najveći izazovi s kojima se suočavaju žene.

U dokumentu se ističu posljedice prelaska na rad na daljinu i hibridne modele rada te se objašnjava kako te promjene nerazmjerno utječu na dobrobit žena i njihovu integraciju na tržište rada.

U njemu se poziva na donošenje rodno osjetljivih regulatornih reformi i daljnja istraživanja rodne pristranosti u korporativnim i nacionalnim politikama. 

Otkrijte dokument za raspravu Istraživanje rodne dimenzije rada na daljinu: implikacije za sigurnost i zdravlje na radu.

Više informacija potražite u našem tematskom odjeljku o ženama i sigurnosti i zdravlju na poslu.