Izdvojene novosti
25/06/2019

Inovativni alat OiRA za procjenu rizika na radnom mjestu postaje globalan

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Na temelju alata OiRA agencije EU-OSHA, iako prvotno namijenjenih mikropoduzećima i malim poduzećima, multinacionalni proizvođač automobila Daimler izradio je i prilagodio alat za procjenu rizika na radnom mjestu za specifičnu primjenu u tom poduzeću. Platforma OiRA izvorno je uspostavljena kako bi se nacionalnim partnerima EU-OSHA-e (kao što su ministarstva i inspektorati rada) ponudili alati za procjenu rizika povezanih sa sigurnošću i zdravljem na radu, specifični za pojedinačne sektore i prilagođeni nacionalnim kontekstima.

Pročitajte priopćenje za medije

Saznajte više o uporabi alata OiRA kako biste mogli sami provoditi procjene rizika

Pogledajte videozapis o uporabi alata OiRA za procjenu rizika