Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Infografika među novim resursima o radu putem digitalne platforme

Image

© EU-OSHA

Rad putem digitalne platforme obuhvaća širok raspon poslova i radnika koji se suočavaju s vrlo raznolikim izazovima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Kako bi nadopunila postojeće resurse za podizanje svijesti o tom prioritetnom području Kampanje za zdrava radna mjesta, EU-OSHA nudi:

infografiku koja sažeto prikazuje činjenice i brojke, glavne sektore, prilike, izazove i inicijative kako bi se osiguralo da se u radu putem platforme poštuju sigurnost i zdravlje radnika.

PowerPoint prezentaciju u kojoj se istražuju posljedice rada putem platforme na sigurnost i zdravlje na radu, a prezentacija je dostupna na nekoliko jezika.

Saznajte sve što trebate znati o radu putem digitalne platforme