Izdvojene novosti
16/10/2019

Unaprjeđenje sigurnosti i zdravlja u mikropoduzećima i malim poduzećima — građevinarstvo i poljoprivreda

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

EU-OSHA domaćin je konferencije o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH) u mikropoduzećima i malim poduzećima u Europi, koja će se održati 16. listopada u Bruxellesu. Naglasak će biti na područjima visokog rizika, tj. na građevinarstvu i poljoprivredi pri čemu će se u raspravu uključiti i glavni sektorski socijalni partneri.

Unaprjeđenje sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima prioritet je za EU i EU-OSHA-u. Rezultati našeg nedavnog glavnog projekta o sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima bile su brojne publikacije objavljene na nekoliko jezika. U njima su obuhvaćena novija istraživanja o primjerice dobrim praksama i praktičnim rješenjima.

Saznajte više o konferenciji

Pročitajte o sigurnosti i zdravlju na radu u europskim mikropoduzećima i malim poduzećima

Pregledajte naše publikacije o sigurnosti i zdravlju na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima