Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Utjecaj rada putem digitalnih platformi na radnike u području zdravstvene i socijalne skrbi

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Budući da zapošljava otprilike 10 % ukupne radne snage u mnogim zemljama EU-a, sektor zdravstvene i socijalne skrbi suočava se s nekoliko izazova u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Digitalizacija i uvođenje rada putem platformi transformirali su sektor te stvorili nove rizike, ali i nove mogućnosti za sigurnost i zdravlje na radu u pogledu fizičke i psihosocijalne dobrobiti radnika.

Naš najnoviji dokument sadrži ključne čimbenike koje tvorci politika trebaju uzeti u obzir, uključujući raznolikost radne snage, udio žena (80 %) i niz mehanizama za zapošljavanje u tom sektoru.

Pogledajte rezultate i preporuke u dokumentu za raspravu Rad putem digitalnih platformi u sektoru zdravstva i socijalne skrbi: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu.

Saznajte više o radu putem digitalnih platformi

Pogledajte naš tematski odjeljak o zdravstvenoj i socijalnoj skrbi