You are here

Izdvojene novosti
29/04/2018

EU-OSHA će na međunarodnom kongresu o zdravlju na radu 2018. održati sastanak o planu djelovanja EU-a za karcinogene tvari

Na 32. međunarodnom kongresu o zdravlju na radu (ICOH 2018.) koji će se održati od 29. travnja do 4. svibnja u Dublinu ravnateljica EU-OSHA-e dr. Christa Sedlatschek dat će izjavu na sjednici na visokoj razini o sprječavanju raka povezanog s radom. EU-OSHA će, zajedno s nizozemskim ministarstvom za socijalna pitanja i zapošljavanje, održati i posebnu sjednicu pod nazivom „Plan djelovanja za karcinogene tvari: inicijative na razini EU-a i nacionalne inicijative”. Sjednica će biti usmjerena na aktivnosti u okviru plana djelovanja i na aktivnosti povezane s karcinogenim tvarima u okviru kampanje za razdoblje 2018. – 2019. pod nazivom „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta”.

EU-OSHA će održati i izlaganja o drugim temama povezanima sa sigurnošću i zdravljem na radu, uključujući starenje i žene, mrežnu enciklopediju OSHwiki i važnost sigurnosti i zdravlja na radu za društvo. Bit će predstavljen i plakat o rehabilitaciji i povratku na posao.

Međunarodni kongres o zdravlju na radu vodeći je kongres u tom području koji se održava svake tri godine i okuplja važne članove međunarodne zajednice iz područja sigurnosti i zdravlja na radu.

Saznajte više o planu djelovanja EU-a za karcinogene tvari

Posjetite odjeljak naših internetskih stranica posvećen opasnim tvarima