You are here

Izdvojene novosti
04/05/2017

Kako će promjene u ICT-u u budućnosti utjecati na rad?

EU-OSHA objavila je izvješće u sklopu svoje postojeće aktivnosti predviđanja. U projektu se razmatra kako će promjene u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te mjestima rada utjecati na sigurnost i zdravlje na radu (OSH).

Izvješće sadrži rezultate prve faze projekta. Cilj projekta bio je utvrditi i opisati ključne trendove i pokretače tih promjena. Ovi će se nalazi koristiti u drugoj fazi za razvoj serije scenarija u kojima će se opisati moguće i vjerojatne vizije sektora rada u 2025. godini te povezane izazove za sigurnost i zdravlje na radu.

Želite li saznati s kojim bi se izazovima za sigurnost i zdravlje na radu povezanima s ICT-om Europa mogla suočiti 2025.?

Pročitajte izvještaj “Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location” (Ključni trendovi i pokretači promjena povezani s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i lokacijom rada)

Saznajte više o EU-OSHA-inim aktivnostima predviđanja