Izdvojene novosti

Back to highlights

Kako se snažnim sustavom upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu može stvoriti klima dobrobiti u europskom sektoru obrazovanja

Image

© Pexels

Rad u sektoru obrazovanja, koji obuhvaća raznovrsne ustanove poput vrtića, fakulteta i autoškola, može biti stresan i uzrokovati pogoršanje mentalnog i fizičkog zdravlja. Iako se sektor obrazovanja možda ne smatra „najrizičnijim” u smislu sigurnosti i zdravlja na radu, sprječavanje psihosocijalnih i mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom moglo bi biti od velike važnosti. Snažan sustav upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, koji obuhvaća podizanje svijesti o rizicima i odgovarajuće osposobljavanje, može pridonijeti stvaranju pozitivne klime u pogledu dobrobiti zaposlenika.

Najnovije izvješće EU-OSHA-e o europskom sektoru obrazovanja sadrži smjernice za politike u područjima upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu.

Pročitajte izvješće i sažetak: Obrazovanje – rezultati Europskog istraživanja među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)

Saznajte više o integriranju sigurnosti i zdravlja na radu u obrazovanje

S pomoću alata za vizualizaciju podataka iz ESENER-a možete saznati više informacija o upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu u europskim poduzećima