Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Kako možemo zaštititi zdravlje i dobrobit radnika prilikom rukovanja opasnim lijekovima?

Image

Nove smjernice Europske komisije sadržavaju važne savjete namijenjene poslodavcima i radnicima o kontroli izloženosti opasnim lijekovima (HMP).

Opasni lijekovi mogu u radnika koji su im izloženi imati karcinogeni, mutageni ili reproduktivno toksični učinak. Stoga je vrlo važno uspostaviti odgovarajuće prakse za rukovanje njima. 

Izloženost može imati posljedice na zdravstvene radnike, čistače, osobe zaposlene u praonicama ili na zbrinjavanju otpada, a savjeti navedeni u smjernicama prilagođeni su skupinama radnika koji bi mogli biti izloženi.

Smjernice nisu obvezujuće, a savjetima se ne dovode u pitanje nacionalni propisi, što znači da se mogu prilagoditi specifičnim nacionalnim zakonskim uvjetima.

Proučite Smjernice za sigurno rukovanje opasnim lijekovima na radnom mjestu

Saznajte više