You are here

Izdvojene novosti
22/06/2018

Kako se na radnim mjestima u Europi upravlja psihosocijalnim rizicima?

U novom izvješću podrobno su opisani rezultati najnovije analize koju je provela EU-OSHA, koje se posebno odnose na psihosocijalne rizike. Iz nje je vidljivo da su usmjerenost na upravljanje i sudjelovanje zaposlenika ključni za zaštitu europskih radnika od takvih rizika.

Međutim, također je važan i nacionalni kontekst. Snažno gospodarstvo, dobre nacionalne inicijative za sigurnost i zdravlje na radu kao i kulturološki čimbenici povezani su s višim razinama upravljanja psihosocijalnim rizicima.

U izvješću se također razmatraju i praktične posljedice tih rezultata.

Pregled glavnih rezultata potražite u detaljnoj analizi u sklopu cjelovitog izvješća i izvršnom sažetku

Saznajte više o istraživanju ESENER-2