Izdvojene novosti
21/07/2020

Zdravlje i sigurnost starijih radnika: naš zajednički prioritet

© Cristina Vatielli

Izazovi koji proizlaze iz sve starije i malobrojnije radne snage nije novost u Europi: očekuje se da će do 2030. radnici u dobi od 55 do 64 godina činiti do 30 % radne snage ili čak i više. U međuvremenu mnogi radnici napuštaju tržište rada puno prije dobi za umirovljenje.

Održiva rješenja za postizanje sigurnih, zdravih i poštenih uvjeta od samog početka radnog vijeka ključni su za zaustavljanje tog negativnog procesa i za dugoročno poboljšanje produktivnosti.

Kao potpora oblikovanju politike u tom važnom području, tijekom projekta koji je prije nekoliko godina provela EU-OSHA provedena je opsežna analiza politika i inicijativa koje se bave starenjem radnika u Europi.

Pregledajte projekt Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi – sigurnost i zdravlje na radnom mjestu u kontekstu starenja radne snage i pristupite raznim publikacijama.

Saznajte više o tome kako se europske zemlje nose s izazovima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu s pomoću alata za vizualizaciju podataka o starenju i sigurnosti i zdravlju na radu objavljenog u 2017.

Pomognite nam u promicanju zdravih radnih praksi za svaku životnu dob – upotrijebite i podijelite praktične resurse isporučene u okviru kampanje za razdoblje 2016. – 2017. pod nazivom Zdrava radna mjesta za svaku dob.