You are here

Izdvojene novosti
17/08/2017

Vodiči kroz dobru praksu u poljoprivredi i ribarstvu — dostupni sada!

Dva opsežna vodiča kroz sektorsku dobru praksu u području sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu odsad su dostupna za preuzimanje na više od 20 jezika. Objavila ih je Europska komisija, a obuhvaćaju poljoprivredu, uzgoj stoke, hortikulturu i šumarstvo te mala ribarska plovila (koji čine 80 % ribarske flote EU-a). Ovi vodiči obiluju primjerima dobrih praksi u cilju sprečavanja rizika, studijama slučajeva iz stvarnog života i praktičnim sredstvima te služe kao odlične smjernice za zaštitu radnika u tim sektorima od opasnosti. Vodiči su referentni izvor jednostavan za upotrebu, s rječnicima, ilustracijama i grafikonima.

Preuzmite vodiče kroz dobru praksu:

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi, uzgoju stoke, hortikulturi i šumarstvu

Europski vodič za prevenciju rizika na malim ribarskim plovilima