Izdvojene novosti
18/07/2019

Dobro zdravlje mišićno-koštanog sustava u ranoj dobi: dostupan je sažetak seminara

@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA je u suradnji s ENETOSH-om (Europskom mrežom za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja) održala seminar posvećen problemu mišićno-koštanih poremećaja kod mladih osoba i radnika. Seminar je organiziran u okviru preglednog projekta u području sigurnosti i zdravlja na radu na temu mišićno-koštanih poremećaja imajući u vidu predstojeću kampanju za zdrava radna mjesta „Smanjite opterećenje”, koja počinje u listopadu 2020.

Svrha je događanja bila povećati osviještenost o potrebi promicanja dobrog zdravlja mišićno-koštanog sustava u ranoj dobi. Sudionici su u malim skupinama predvođenim stručnjacima razmijenili ideje o četirima različitim aspektima: istraživanju, politici (sigurnost i zdravlje na radu – ergonomija), praksi (uključivanje teme sigurnosti i zdravlja na radu u obrazovanje) i komunikaciji (percepcija vlastitog tijela).

Pročitajte izvješća o glavnim zaključcima sa svake radionice

Naučite više o prevenciji mišićno-koštanih poremećaja

Pročitajte praktični priručnik za mala poduzeća Psihosocijalni rizici, stres i mišićno-koštani poremećaji