Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Pripremite se za Europsku godinu vještina i sudjelujte u EU-OSHA-inim aktivnostima za stvaranje sigurnijih i zdravijih mjesta rada

Image

© alotofpeople - stock.adobe.com

Europska komisija započinje inicijativu Europska godina vještina na Dan Europe, 9. svibnja 2023. Cilj je te inicijative, koja će trajati do 9. svibnja 2024., podići svijest o važnosti vještina za zapošljavanje, konkurentnost i rast.

EU-OSHA aktivno doprinosi toj inicijativi svojim projektom OSHVET za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu među nastavnicima i učenicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Priprema vještina radnika za digitalnu transformaciju rada važan je element i EU-OSHA-ine sljedeće kampanje za razdoblje 2023. – 2025. „Siguran i zdrav rad u digitalno doba”.

Nadalje, EU-OSHA-in projekt OiRA, koji obuhvaća više od 330 sektorskih alata, nudi priliku za učenje o tome kako provesti jednostavnu procjenu rizika, što je nužan preduvjet za upravljanje sigurnošću i zdravljem na mjestu rada.

S EU-OSHA-om napravimo korak prema sigurnijem i zdravijem radnom okružju.

Saznajte više o Europskoj godini vještina i pogledajte događanja i aktivnosti u vašoj blizini.

Pridružite se otvaranju festivala Europske godine vještina, koji se prenosi uživo 9. svibnja 2023. od 14:00 do 15:30 po srednjoeuropskom vremenu.