You are here

Izdvojene novosti
07/06/2018

Budućnost rada: e-maloprodaja i lijekovi za povećanje učinkovitosti predstavljaju nove rizike na radnim mjestima u Europi

Dvije nove publikacije EU-OSHA-e bave se rizicima za sigurnost i zdravlje na radu koji se pojavljuju na radnim mjestima u Europi kao rezultat brzog rasta e-maloprodaje i sve veće upotrebe lijekova za povećanje učinkovitosti.

E-maloprodaja se brzo razvija i vrlo je konkurentna, osobito u pogledu učinkovitosti i niskih troškova. Budući da je izgledno da će ovaj sektor još više rasti, publikacija se bavi učincima na dobrobit radnika, pri čemu je naglašena potreba za proaktivnim upravljanjem.

Upotreba lijekova za povećanje učinkovitosti na radnom mjestu također je u porastu. U publikaciji se istražuju kontekstualni čimbenici za takvu upotrebu lijekova i naglašava se potreba za podizanjem svijesti i razumijevanjem stavova i pokretača.

Pročitajte osvrte na budućnost sektora e-maloprodaje i lijekove za povećanje učinkovitosti na radnom mjestu (na engleskom jeziku).

Jezične verzije članaka s osvrtima o 3D tiskanju i tehnologiji praćenja na radnom mjestu koje su sada dostupne  

Saznajte više o projektima predviđanja EU-OSHA-e o rizicima u nastajanju