You are here

Izdvojene novosti
04/10/2017

Pratite četiri osnovna koraka za procjenu rizika uz novu infografiku o alatu OiRA

Nova infografika izdana u okviru internetskog alata za interaktivnu procjenu rizika (OiRA) odsad je dostupna na engleskom. Ilustracija pod nazivom „Procjena rizika putem OiRA-e u 4 koraka” jednostavno prikazuje četiri koraka u postupku procjene rizika; od pripreme, utvrđivanja i ocjene rizika do pokretanja akcijskog plana i izvješćivanja. Video o toj ilustraciji bit će objavljen krajem godine.

Ovo je druga izdana infografika u sklopu projekta OiRA i kompleta informativnog materijala o OiRA-i. Prethodna publikacija, „OiRA kroz brojke i činjenice”, koja je objavljena u lipnju, prikazuje informacije o alatu OiRA, naglašavajući korisnost, relevantnost i utjecaj njezinih alata, te navodi statistiku o razvoju, korištenju i stupnju zadovoljstva korisnika.

Preuzmite infografiku „Procjena rizika putem OiRA-e u 4 koraka”

Saznajte više o projektu OiRA i povezanim promotivnim materijalima

Proširite vijesti i podijelite naše alate na #OiRAtools