You are here

Izdvojene novosti
27/11/2018

Pregledajte informacije i brojčane podatke o opasnim tvarima u našoj novoj infografici

EU-OSHA predstavlja interaktivnu infografiku kojom se podržava kampanja Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta.

Infografika korisnicima omogućava pristup informacijama i brojčanim podatcima o rizicima koju opasne tvari predstavljaju za radnike te o koristima od upravljanja tim rizicima. Jednostavna je za korištenje i sadrži ključne poruke, poput one o opasnosti od kancerogenih tvari na radnom mjestu te rizike s kojima se suočavaju određene skupine radnika.

Pregledajte infografiku o opasnim tvarima

Posjetite mrežno mjesto kampanje Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta