Izdvojene novosti

Back to highlights

Širenje dosega internetske procjene rizika

Image

OiRA u nacionalnim strategijama i zakonodavstvu za sigurnost i zdravlje na radu

 

Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika u mikro i malim poduzećima veći je izazov nego u većim poduzećima. Mikro i mala poduzeća u manjoj mjeri poštuju propise o sigurnosti i zdravlju na radu te često podcjenjuju rizike povezane sa sigurnosti i zdravljem na radu koji su prisutni u njihovom poslovanju.

Procjena rizika prvi je i najvažniji korak prema uspješnom upravljanju sigurnosti i zdravljem na radu. Uključivanjem korisnicima prilagođenih alata za internetsku interaktivnu procjenu rizika kao što je OiRA u nacionalne strategije i zakonodavstvo može se na različite načine pridonijeti poboljšanju situacije u području sigurnosti i zdravlja na radu u mikro i malim poduzećima.

od 16 partnerskih zemalja OiRA-e njih deset već upućuje na alate OiRA u svojim nacionalnim strategijama za sigurnost i zdravlje na radu ili relevantnom zakonodavstvu, a još dvije općenito spominju primjenu internetskih alata za procjenu rizika bez navođenja konkretne vrste alata.

Na raspolaganju vam je sveobuhvatan pregled alata OiRA i drugih internetskih alata za procjenu rizika u nacionalnim strategijama za sigurnost i zdravlje na radu i relevantnom zakonodavstvu 

Saznajte više o internetskoj interaktivnoj procjeni rizika (OiRA) i otkrijte sve dostupne alate OiRA 

Share this on: