You are here

Izdvojene novosti
25/05/2018

Europski tjedan borbe protiv raka: nova istraživanja o rehabilitaciji i povratku na posao poslije raka

S kojim se poteškoćama osobe koje su preboljele rak suočavaju pri povratku na posao? S kojim se problemima mogu suočiti njihovi poslodavci? Cilj je istraživanja EU-OSHA-e odgovoriti na ta pitanja i utvrditi što je potrebno učiniti kako bi se osigurala uspješna intervencija za povratak na posao.

Nalazi se objavljuju jednom godišnje tijekom Europskog tjedna borbe protiv raka (25. – 31. svibnja 2018.) u obliku izvješća, sažetka i prezentacija.

Pročitajte priopćenje za medije

Pročitajte novo izvješće i sažetak o instrumentima i praksama u području Rehabilitacije i povratka na posao poslije raka

Pregledajte dvije prezentacije u programu PowerPoint za stručnjake u području sigurnosti i zdravlja na radu i opću javnost

Provjerite i pregled literature: Rehabilitacija i povratak na posao poslije raka (sažetak dostupan na nekoliko jezika), objavljen u veljači 2017.