You are here

Izdvojene novosti

22/06/2018

U novom izvješću podrobno su opisani rezultati najnovije analize koju je provela EU-OSHA, koje se posebno odnose na psihosocijalne rizike. Iz nje je vidljivo da su usmjerenost na upravljanje i sudjelovanje zaposlenika ključni za zaštitu europskih radnika od takvih rizika.

Međutim, također je važan i nacionalni kontekst. Snažno gospodarstvo, dobre nacionalne inicijative za sigurnost i zdravlje na radu kao i kulturološki čimbenici povezani su s višim razinama upravljanja psihosocijalnim rizicima.

U izvješću se također razmatraju i praktične posljedice tih rezultata.

19/06/2018

Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu može predstavljati velik izazov mikropoduzećima i malim poduzećima.

Koje su politike, programi i alati najučinkovitiji za poboljšavanje sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima? I kako možemo na učinkovit način pomoći poduzećima u primjeni navedenog?

07/06/2018

Dvije nove publikacije EU-OSHA-e bave se rizicima za sigurnost i zdravlje na radu koji se pojavljuju na radnim mjestima u Europi kao rezultat brzog rasta e-maloprodaje i sve veće upotrebe lijekova za povećanje učinkovitosti.

E-maloprodaja se brzo razvija i vrlo je konkurentna, osobito u pogledu učinkovitosti i niskih troškova. Budući da je izgledno da će ovaj sektor još više rasti, publikacija se bavi učincima na dobrobit radnika, pri čemu je naglašena potreba za proaktivnim upravljanjem.

25/05/2018

S kojim se poteškoćama osobe koje su preboljele rak suočavaju pri povratku na posao? S kojim se problemima mogu suočiti njihovi poslodavci? Cilj je istraživanja EU-OSHA-e odgovoriti na ta pitanja i utvrditi što je potrebno učiniti kako bi se osigurala uspješna intervencija za povratak na posao.

Nalazi se objavljuju jednom godišnje tijekom Europskog tjedna borbe protiv raka (25. – 31. svibnja 2018.) u obliku izvješća, sažetka i prezentacija.

18/05/2018

U sklopu projekta pregleda Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) o bolestima povezanima s radom, na radionici o sustavima upozoravanja i praćenja za identifikaciju bolesti povezanih s radom u Europskoj Uniji okupili su se vodeći stručnjaci i tvorci politika iz cijele Europe kako bi razgovarali o postojećim načinima upozoravanja i praćenja koji su opisani u pregledu koji je izradila EU-OSHA.

Pages