You are here

Izdvojene novosti

15/02/2018

U novom izvješću o analizi rezultata drugog izdanja Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2) daje se širi pregled prakse u području europske sigurnosti i zdravlja na radu. Iako se tradicionalnim rizicima za sigurnost na radu uglavnom dobro upravlja diljem Europe, u izvješću se ističe da se zdravstvenim i psihosocijalnim rizicima ne upravlja toliko dobro. Potrebno je proširiti postojeće trendove kako bi se kao dio dobre prakse za sigurnost i zdravlje na radu sveobuhvatnije rješavali zdravstveni i psihosocijalni rizici.

13/02/2018

Opasne tvari i dalje su velik sigurnosni i zdravstveni problem koji utječe na milijune radnika diljem Europe. Međutim, opseg te izloženosti i povezani rizici često se podcjenjuju ili zanemaruju.

Nadolazećom EU-OSHA-inom kampanjom Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima otklanjaju se uobičajene zablude, podiže se razina osviještenosti o rizicima te širi dobra praksa i resursi za učinkovito upravljanje opasnim tvarima na radnom mjestu.

02/02/2018

Na #WorldCancerDay pridružite nam se u podizanju razine osviještenosti o raku – vodećem uzroku smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u – i o važnosti njegove prevencije.

EU-OSHA nedavno je održala seminar o rehabilitaciji i povratku na posao nakon raka. Dobre politike u tom području ključne su kako bi se pomoglo osobama koje su preživjele rak da se uspješno vrate na posao.

25/01/2018

Vođenje brige o sigurnosti i zdravlju radnika u mikropoduzećima i malim poduzećima nalazi se visoko na popisu prioriteta za vodeće stručnjake i tvorce politika u području sigurnosti i zdravlja na radu na seminaru koji organizira EU-OSHA.

Povjerenica Marianne Thyssen raspravlja s upravnim odborom EU-OSHA-e i drugim relevantnim dionicima o najnovijim rezultatima projekta za sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima koji su dostupni u dva sveobuhvatna izvješća.

15/12/2017

Stiže 2018., a s novom godinom na vrata nam kuca i kampanja „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta”. Kampanja je posvećena podizanju svijesti o opasnim tvarima te promicanju kulture prevencije na radim mjestima širom Europe.

EU-OSHA će u proljeće pokrenuti ovu kampanju za 2018.-2019. Nadamo se da će je svi naši partneri i dionici u kampanji podržati jednako snažno kao i prethodnu kampanju „Zdrava radna mjesta za sve uzraste”.

Pratite novosti o Kampanji za zdrava radna mjesta 2018.-2019.

12/12/2017

Video pod nazivom „Procjena rizika putem OiRA-e u 4 koraka” snimljen u sklopu projekta internetski alat za interaktivnu procjenu rizika (OiRA) objavljen je na engleskom jeziku s titlovima. Na temelju infografike „Procjena rizika putem OiRA-e u 4 koraka”, video naglašava procjenu rizika kao pravnu osnovu europskoga pristupa sprječavanju nesreća, profesionalnih bolesti i izostanaka s posla zbog bolesti.

04/12/2017

Sada kad je kampanja „Zdrava radna mjesta za sve uzraste” za razdoblje 2016. – 2017. završila, upravo su počele pripreme za sljedeću kampanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima” koja počinje u travnju 2018.

Kampanjom za razdoblje 2018. – 2019. nastoji se podići razina osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicati kultura sprečavanja rizika kako bi se oni otklonili ili kako bi se njima učinkovito upravljalo.

Pages