You are here

Izdvojene novosti
04/12/2017

Europa je spremna za početak Kampanje za zdrava radna mjesta za razdoblje 2018. – 2019.

Sada kad je kampanja „Zdrava radna mjesta za sve uzraste” za razdoblje 2016. – 2017. završila, upravo su počele pripreme za sljedeću kampanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima” koja počinje u travnju 2018.

Kampanjom za razdoblje 2018. – 2019. nastoji se podići razina osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicati kultura sprečavanja rizika kako bi se oni otklonili ili kako bi se njima učinkovito upravljalo.

Saznajte više o novoj kampanji