Izdvojene novosti
26/02/2019

Razina zadovoljstva EU-OSHA-inim radom i dalje je visoka među njezinim dionicima

Prema rezultatima ankete o zadovoljstvu dionika iz 2018., razina radne učinkovitosti u EU-OSHA-i i dalje je visoka, a razina zadovoljstva viša je nego u 2016. Tako 89 % dionika kaže da se EU-OSHA bavi pravim prioritetima u području sigurnosti i zdravlja na radu, a 87 % njih izvijestilo je da EU-OSHA putem organizacija sigurnosti i zdravlja na radu daje dodatnu vrijednost radu nacionalnih organizacija za sigurnost i zdravlje na radu. Među ispitanicima su većinom posrednici na radnom mjestu i tvorci politika, u EU-u i izvan njega, a njih 86 % dolazi iz država članica EU-a.

Gotovo svi ispitanici (93 %) kažu da su se koristili radom Agencije za najmanje jednu svrhu. Najčešća upotreba odnosila se na rješavanja pitanja sigurnosti i zdravlja na radu na razini poduzeća ili radnog mjesta.

Nadalje, dionici su u velikoj mjeri prepoznali nastojanja EU-OSHA-e da doprinese podizanju svijesti i pronalasku rješenja za rizike sigurnosti i zdravlja na radu te pritom učinkovito poboljša uvjete rada na radnom mjestu. 

Pročitajte sve rezultate u prezentaciji „EU-OSHA-ina anketa o zadovoljstvu dionika u 2018.”