You are here

Izdvojene novosti
11/03/2019

EU-OSHA-ina mreža partnera glavni je čimbenik njezina uspjeha

EU-OSHA ima razgranatu mrežu partnera i blisko surađuje s više od 30 zemalja, što je uvelike doprinijelo promicanju kulture sprječavanja rizika širom Europe tijekom zadnjih 25 godina.

Iako je veliko proširenje EU-a 2004. donijelo nove izazove, EU-OSHA je nastavila pružati potporu svim državama članicama u njihovim pojedinačnim nastojanjima da ostvare njezinu viziju u području sigurnosti i zdravlja na radu. Uspješna suradnja s nacionalnim središnjicama i njihovim tripartitnim mrežama, kao i uspostava snažnih odnosa s ostalim partnerima, omogućila je da radna mjesta u Europi postanu sigurnija, zdravija i produktivnija.

Pročitajte naš najnoviji članak i saznajte više o našim odnosima s partnerima i državama članicama EU-a

Saznajte više o proširenju EU-a