Izdvojene novosti
12/02/2020

Konferencija o budućnosti rada naglašava važnost sigurnosti i zdravlja na radu

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Izvršna direktorica EU-OSHA-e, dr. Christa Sedlatschek, sudjeluje na međunarodnoj konferenciji Budućnost rada koja se održava 12. veljače. Izazovi i mogućnosti u području sigurnosti i zdravlja na radu. Dr. Sedlatschek sudjelovat će u raspravi na okruglom stolu Od istraživanja do politike usmjerene na djelovanje. Govorit će o opasnostima u nastajanju u pogledu kemijskih tvari i načinima njihova suzbijanja te će predstaviti EU-OSHA-inu kampanju o mišićno-koštanim poremećajima (2020. – 2022.).

Ova manifestacija u organizaciji talijanskog tijela za kompenzaciju radnika (INAIL) i Međunarodnog odbora za zdravlje na radu (ICOH) okuplja međunarodne stručnjake s ciljem rješavanja izazova u radnom okruženju koje se mijenja, naglašavanjem važnosti sigurnosti i zdravlja na radu u kontekstu demografskih promjena i onih na tržištu rada te u sklopu brzog tehnološkog razvoja.

Više informacija o manifestaciji