You are here

Izdvojene novosti
14/06/2018

Godišnje izvješće Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za 2017. – Postignuća i budući ciljevi

Tijekom 2017. godine EU-OSHA je neprekidno ulagala napore u poboljšavanje sigurnosti i zdravlja na radu diljem Europe. Završena je kampanja Zdrava radna mjesta za sve uzraste, a Agencija je proslavila i postignuća ostvarena u drugim važnim projektima poput ESENER-2, OiRA, sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima te troškovi i koristi ulaganja u sigurnost i zdravlje na radu.

Pročitajte priopćenje za medije

Pročitajte Godišnje izvješće za 2017. (na engleskom) i sažetak (na svim jezicima EU-a)

Pogledajte infografike o ključnim pokazateljima uspješnosti EU-OSHA-e