You are here

Izdvojene novosti
17/10/2017

EU-OSHA sudjeluje na sajmu A+A u Düsseldorfu

Od 17. do 20. listopada EU-OSHA aktivno sudjeluje na 35. A+A Međunarodnom kongresu i sajmu o sigurnosti i zdravlju na radu. Program obuhvaća:

  • Plan djelovanja EU-a za karcinogene tvari – najnovija kretanja u sprečavanju rizika od profesionalne izloženosti karcinogenim tvarima (događaj koji zajednički organiziraju EU-OSHA, Odbor viših inspektora rada (SLIC) Chemex i njemačka mreža regionalnih inspektorata rada (LASI) 18. listopada);
  • prikupljanje podataka o sigurnosti i zdravlju na radu – kako prikupljati i razmjenjivati kvalitetne podatke o sigurnosti i zdravlju na radu i razvijati najučinkovitije prakse za prevenciju (A+A Međunarodna konferencija o sigurnosti i zdravlju na radu ILO-a 2017. – 1. sesija 18. listopada);
  • nasilje na radu – pristupi za sprečavanje nasilja na radu i postupanje s njegovim posljedicama i povezanim psihosocijalnim rizicima (A+A Međunarodna konferencija o sigurnosti i zdravlju na radu ILO-a 2017. – 2. sesija 18. listopada);
  • prezentacija Kampanja za zdrava mjesta rada 2018. – 2019. usmjerena na opasne tvari (na sastanku mreže Međunarodne organizacije koordinatora za sigurnost i zdravlje u građevinarstvu (ISHCCO) 20. listopada).

Za više informacija posjetite EU-OSHA-u u dvorani 10, štand B56.

Saznajte više o planu djelovanja za karcinogene tvari.

Pročitajte više o sajmu A+A.

Pratite nas na Twitteru i pogledajte uživo događanja na sajmu.