Izdvojene novosti
16/01/2020

EU-OSHA je priča o uspjehu, kaže europski povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava

Stalne promjene u svijetu rada donose nove rizike za sigurnost i zdravlje radnika a dobre prakse trebamo priopćavati i razmjenjivati među poduzećima i državama članicama kako bi se doprlo do poduzeća, središta i lokalnih tvornica. U videoporuci upućenoj EU-OSHA-i, Nicolas Schmit, europski povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, potvrđuje doprinos Agencije u osnaživanju poduzeća putem internetskih alata za procjenu, kao i doprinos u pomaganju Komisiji u predviđanju novih rizika i onih u nastajanju. On ističe i djelotvornost naše mreže središnjica u širenju znanja i promicanju sigurnosti i zdravlja na radu na nacionalnoj razini.

Agencija treba biti predvodnik u podizanju svijesti o budućim izazovima radnih mjesta u Europi, kao što su učinci digitalizacije, stariji radnici i novi oblici rada, zaključuje g. Schmit.

EU-OSHA pozdravlja preuzimanje novog mandata g. Schmita u svojstvu vodećeg predstavnika sigurnosti i zdravlja na radu i uistinu cijeni njegovo iskazano poštovanje našeg rada tijekom proteklih 25 godina.

Pogledajte videoporuku Nicolasa Schmita, europskog povjerenika za zapošljavanje i socijalna prava, upućenu EU-OSHA-i