You are here

Izdvojene novosti
04/09/2017

Na temelju novih globalnih procjena, nesreće i ozljede na radu EU koštaju 476 milijardi eura godišnje

Ekonomske prednosti sigurnosti i zdravlja na radu nikad nisu bile jasnije. Nove procjene u projektu troškova i koristi sigurnosti i zdravlja na radu pokazuju da ozljede i bolesti povezane s poslom koštaju EU oko 476 milijardi eura svake godine. Samo troškovi liječenja raka povezanim s poslom iznose 119,50 milijardi eura.

Putem ovog projekta i u suradnji s Međunarodnom organizacijom rada i drugim partnerima, EU-OSHA razvija okviran model ekonomskih troškova koji su posljedica neučinkovitih i nepostojećih mjera sigurnosti i zdravlja na radu. Model omogućava sveobuhvatno mjerenje društvenog opterećenja koje mu je posljedica, a rezultati će omogućiti donositeljima politike bolje razumijevanje ekonomskog učinka loše sigurnosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu.

Najnoviji rezultati projekta i interaktivan alat za vizualizaciju dostupnih podataka prezentirani su na XXI. Svjetskom kongresu o sigurnosti i zdravlju na radu u Singapuru.

Pročitajte priopćenje za medije

Pristup interaktivnom alatu za vizualizaciju podataka

Saznajte više o ekonomskim prednostima dobre prakse u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu

Slike