You are here

Izdvojene novosti
24/09/2018

EU-OSHA sudjeluje na konferenciji austrijskog predsjedništva EU-a o kancerogenim tvarima

 Što se može učiniti kako bi se spriječili štetni učinci kancerogenih tvari na radnom mjestu i koji su rastući problemi u ovom području?

Austrijsko predsjedništvo Vijeća EU-a ugostit će 24. i 25. rujna u Beču konferenciju na visokoj razini Borba protiv raka povezanog s radom. Niz predavača i sudionika, uključujući i političare, socijalne partnere i stručnjake u tom području istražuje načine zaštite europskih radnika od izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu.

EU-OSHA predsjeda sjednicom koja razmatra dobru praksu, politiku i inicijative podizanja svijesti kao što je Plan djelovanja za kancerogene tvari i predstavlja plenarnu Kampanju za zdrava radna mjesta 2018.-2019.

Pročitajte priopćenje za medije

Istražite problem kancerogenih tvari na radnom mjestu

Saznajte više o Planu djelovanja za kancerogene tvari