Izdvojene novosti
04/02/2019

EU-OSHA obilježava Međunarodni dan borbe protiv raka najavom ankete o izloženostima čimbenicima rizika od raka na radu

Rak je jedan od glavnih uzroka smrti povezanih s radom u Europi. Trebamo pouzdane i usporedive podatke o izloženosti čimbenicima rizika od raka na radu u Europi radi zaštite radnika i borbe protiv raka povezanog s radom.

Iz tog razloga EU-OSHA sa zadovoljstvom priopćuje, na Međunarodni dan borbe protiv raka, da je njezin tripartitni Upravni odbor dao zeleno svjetlo za početak rada na računalno potpomognutoj telefonskoj anketi u 2020., s ciljem procjenjivanja izloženosti radnika čimbenicima rizika od nastanka raka.

Pročitajte izvješće i sažeto izvješće o studiji izvedivosti za potrebe izrade telefonske ankete.

Pročitajte naše sažeto izvješće o politikama, inicijativama i dobroj praksi o rehabilitaciji i povratku na posao nakon raka, dostupno na 14 jezika.

Pronađite korisne savjete za poslodavce u vezi s povratkom na posao radnika kojima je dijagnosticiran rak, dostupne na 25 jezika.