You are here

Izdvojene novosti
12/07/2018

EU-OSHA se pridružila globalnoj kampanji Vision Zero

EU-OSHA odsada je službeni partner globalne kampanje Vision Zero i pomaže u širenju poruke o tome da je moguće spriječiti svaku nezgodu, bolest i ozljedu na radu uz pomoć poduzimanja pravih mjera u pravi trenutak. Pristup prevenciji iz kampanje Vision Zero obuhvaća tri dimenzije sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na svim razinama rada. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, kampanja Vision Zero korisna je za svako radno mjesto, poduzeće ili industriju u svim regijama svijeta.

Kampanju je pokrenulo Međunarodno udruženje za socijalno osiguranje u Singapuru (ISSA) na Svjetskom kongresu o sigurnosti i zdravlju na radu u Singapuru.

Posjetite internetske stranice globalne kampanje Vision Zero i pridružite se ovom pokretu.

Pročitajte Vodič kroz Vision Zero sa sedam zlatnih pravila i praktičnim popisima.