Izdvojene novosti

Back to highlights

EU-OSHA slavi višejezičnost kako bi obilježila Europski dan jezika

Image

Višejezičnost u Europi alat je za postizanje većeg međukulturalnog razumijevanja i ključni je činitelj bogate kulturne baštine kontinenta. Stoga se svakog 26. rujna obilježava Europski dan jezika, inicijativa Vijeća Europe i Europske komisije.

Višejezičnost čini okosnicu svakodnevnog rada EU-OSHA-e jer se njome u najvećoj mogućoj mjeri šire naše poruke. EU-OSHA-in višejezični tezaurus s pojovima iz područja sigurnosti i zdravlja na radu ili njezini pojmovnici iz područja poremećaja mišićno-koštanog sustava i opasnih tvari sadržavaju radne termine i definicije pojmova koji se u tim područjima najčešće upotrebljavaju na 25 jezika.

Pogledajte događanja u Europi kojima se obilježava Europski dan jezika.

Pridružite se akciji, ocijenite svoje jezične vještine i otkrijte stranice sa zabavnim sadržajem

Share this on: