You are here

Izdvojene novosti
13/04/2018

EU-OSHA poziva organizacije da postanu partneri kampanje Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta.

Upravljanje opasnim tvarima na radnim mjestima u Europi vrlo je važno za zaštitu radnika, poduzeća i gospodarstava. Kako vi i vaša organizacija možete doprinijeti boljim radnim mjestima? Kakve će koristi imati vaša organizacija kao partner nove kampanje EU-OSHA-e o opasnim tvarima?

EU-OSHA, bivši i potencijalni službeni partneri kampanje i medijski partneri odgovorili su na ta pitanja tijekom sastanka na temu partnerstva u kampanji koji je održan u Bruxellesu 20. ožujka.

Pročitajte sažeto izvješće sa sastanka na temu partnerstva u kampanji.

Pogledajte fotografije sa sastanka

Provjerite ponudu za službene partnere kampanje i ponudu za medijske partnere kampanje za 2018.–2019.

Pročitajte više informacija o kampanji Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta koja počinje 24. travnja.